Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ Sáu, 13/12/2019, 21:34 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Quyết định số 241 ngày 23-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 02 ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.


Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu phổ biến nội dung các văn bản nêu trên; thông tin, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các dịch vụ công nêu trên; tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng dịch vụ chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phản ánh kết quả thực hiện Quyết định số 241 và Nghị quyết số 02 trên địa bàn tỉnh.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích