Mỗi chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã không quản lý quá 3 phòng giao dịch

Chủ Nhật, 08/04/2018, 22:14 [GMT+7]

Mỗi chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã không quản lý quá 3 phòng giao dịch

Trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) được thành lập 1 chi nhánh; 1 chi nhánh không quản lý quá 3 phòng giao dịch... Những quy định trên vừa được ban hành tại Thông tư 09/2018/TT-NHNN của Nhân hàng Nhà nước (NHNN).


Thông tư nêu rõ, căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng và định hướng phát triển ngành NH trong từng thời kỳ, Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài; chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh; bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của NHHTX theo quy định.


Thống đốc NHNN ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát NH chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch NHHTX trên địa bàn (bao gồm cả trường hợp thay đổi địa điểm trước khi khai trương hoạt động); chấp thuận hoặc không chấp thuận chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch NHHTX trên địa bàn (trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động); chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thành lập, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn; đình chỉ việc khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của NHHTX trên địa bàn trong trường hợp chưa đáp ứng đủ yêu cầu khai trương hoạt động.


Thông tư cũng quy định rõ, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của NHHTX đối với một khách hàng không phải là Quỹ Tín dụng nhân dân thành viên không được vượt quá 1 tỷ đồng. Trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, NHHTX được thành lập 1 chi nhánh; NHHTX được thành lập mới không quá 5 chi nhánh 1 năm; 1 chi nhánh không quản lý quá 3 phòng giao dịch.


T.Hiền
 

.

các thông tin tiện ích