Hỗ trợ lãi suất 3%/năm cho doanh nghiệp vay vốn khôi phục sản xuất sau bão

Thứ Tư, 04/04/2018, 22:53 [GMT+7]

Hỗ trợ lãi suất 3%/năm cho doanh nghiệp vay vốn khôi phục sản xuất sau bão

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận về phương án hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp để tiếp tục vay vốn, khôi phục sản xuất sau cơn bão số 12 (năm 2017). 
 
Theo đó, về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ lãi suất: khách hàng là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn (trừ khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) bị thiệt hại do cơn bão số 12 có nhu cầu tiếp tục vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh; có tỷ lệ dư nợ vay bị thiệt hại từ 50% trở lên và dư nợ vay bị thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên; áp dụng đối với các khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng từ ngày 5-11-2017 đến ngày 30-6-2018 đã giải ngân tính từ ngày 5-11-2017 đến trước ngày 31-12-2018. Thời gian được hỗ trợ lãi suất theo thời gian vay thực tế của khách hàng nhưng tối đa không quá 12 tháng; mức lãi suất hỗ trợ 3%/năm trên số tiền vay mới, tối đa bằng dư nợ bị thiệt hại đã loại trừ giá trị bồi thường của công ty bảo hiểm (nếu có); nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất gồm: văn bản đề nghị thanh toán lãi của chi nhánh tổ chức tín dụng có xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa; báo cáo hỗ trợ lãi suất; hợp đồng tín dụng; văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất của khách hàng; biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại. 
 
N.D
.

các thông tin tiện ích