Kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Thứ Tư, 11/04/2018, 23:38 [GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Khánh Sơn.


Tính đến ngày 31-3-2018, tổng dư nợ theo 9 kênh tín dụng hiện hành tại NHCSXH huyện Khánh Sơn là 157,8 tỷ đồng (tăng hơn 16 tỷ đồng so với đầu năm), với 4.986 khách hàng còn dư nợ. Gần 100% số dự nợ hiện nay đều được phát vay qua 129 tổ tiết kiệm của 4 tổ chức hội, đoàn thể là: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận vốn đạt 75%. Năm 2017 và quý I/2018, NHCSXH huyện đã thu hồi được hơn 850 triệu đồng nợ quá hạn phát sinh. Tuy nhiên, tại các tổ vay vốn vẫn còn 29 hộ nợ quá hạn 470 triệu đồng (chiếm 0,29% trên tổng dư nợ). Nguyên nhân do một số hộ bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc thuộc diện cam kết trả nợ dần, xử lý khoanh nợ, xóa nợ. Bên cạnh đó, nợ lãi tồn đọng còn gần 2 tỷ đồng, với 519 khoản vay.


Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Khánh Sơn, các tổ chức đoàn thể, xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm - vay vốn để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng, nâng cao doanh số cho vay và chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn.


Đinh Luận
 

.

các thông tin tiện ích