Ngành Ngân hàng sẽ khởi sắc trong năm 2018

Chủ Nhật, 07/01/2018, 23:25 [GMT+7]

Ngành Ngân hàng sẽ khởi sắc trong năm 2018

Đây là kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 12-2017.


Theo đó, thực trạng và môi trường kinh doanh của đa số các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục có chuyển biến tích cực với 56,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh tại thời điểm hiện tại tốt (cao hơn so với cuối quý III/2017 và cùng kỳ năm 2016), trong đó 11,5% TCTD cho biết tình hình kinh doanh hiện tại rất tốt. Đánh giá cho cả năm 2017, 85,5% TCTD nhận định tình hình kinh doanh cải thiện hơn so với năm 2016. Dự báo trong năm 2018, 71,8% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý I cải thiện hơn so với quý IV/2017 và 88,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm 2018 tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó 29,2% TCTD kỳ vọng cải thiện nhiều.


Dự kiến trong năm 2018, 92,6% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017 với mức tăng trưởng toàn hệ thống bình quân đạt 19,33%, cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng 13,4% của các TCTD tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước. Các TCTD nhận định thanh khoản hệ thống ngân hàng thời điểm hiện tại tiếp tục ở trạng thái tốt đối với cả VND và ngoại tệ, và được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong cả năm 2018. Dự kiến đến cuối năm 2018, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 2,43%, trong đó, hầu hết các nhóm TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân của toàn hệ thống đến cuối năm điều chỉnh giảm đáng kể so với cuối năm trước. Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,46% trong quý I và tăng 16,66% trong cả năm 2018. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,74% trong quý I và tăng 17,65% trong cả năm.


KHÁNH TÂM


 

.

các thông tin tiện ích