Thực hiện các chính sách đối với các hộ vay bị thiệt hại do bão công bằng, công khai

Thứ Năm, 14/12/2017, 19:12 [GMT+7]

Thực hiện các chính sách đối với các hộ vay bị thiệt hại do bão công bằng, công khai

Chiều 14-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp Ban đại diện đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 

 

Ông Trần Sơn Hải phát biểu chỉ đạo.
Ông Trần Sơn Hải phát biểu chỉ đạo.
 
Tại cuộc họp, ông Trần Sơn Hải đánh giá, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã kiện toàn và hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; doanh số cho vay NHCSXH tỉnh tăng trưởng khá so với đầu năm. NHCSXH tỉnh đã kịp thời rà soát, tổng hợp và đề xuất các giải pháp xử lý đối với 6.956 khoản vay bị thiệt hại do bão số 12 với số tiền gần 157 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số hạn chế như: số tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu còn nhiều, chưa có giải pháp hiệu quả xử lý, thu hồi nợ đối với các hộ vay bỏ đi khỏi địa phương. Ông Trần Sơn Hải yêu cầu NHCSXH tỉnh xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 bằng chỉ tiêu của năm 2017 (tăng trưởng dư nợ 10%); đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017, trong đó, lưu ý gắn trách nhiệm của địa phương; báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ của NHCSXH sau bão số 12 cho UBND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ của NHCSXH đối với các hộ vay bị thiệt hại do bão một cách công bằng, công khai…
 
Đến ngày 30-11, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh quản lý gần 2.260 tỷ đồng, tăng hơn 206 tỷ đồng; doanh số cho vay 11 tháng đạt hơn 714 tỷ đồng; dư nợ cho vay hơn 2.255 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với đầu năm; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,4% tổng dư nợ.
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích