20:36, 17/04/2023

Vốn tín dụng chính sách xã hội: Tăng trưởng tốt

MAI HOÀNG

Bên cạnh nguồn vốn ủy thác của tỉnh và các địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong quý I, việc huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cao đã góp phần vào sự tăng trưởng vốn chính sách xã hội, giúp nhiều đối tượng được tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Chất lượng tín dụng tăng

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, tính đến ngày 31-3, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 3.830 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hơn 3.297 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 533 tỷ đồng, tăng gần 29 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện chuyển sang NHCSXH trong quý I gần 9 tỷ đồng. Các đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhận vốn ủy thác tại địa phương, gồm: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. UBND tỉnh đã quan tâm chuyển vốn sang NHCSXH với số tiền 20 tỷ đồng, hoàn thành 46,5% chỉ tiêu giao.

 

Giải ngân vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang)
Giải ngân vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang). 

 

Đặc biệt, trong quý I, hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cao, đạt gần 228 tỷ đồng, tăng 30,9 tỷ đồng so với đầu năm, vượt 134% kế hoạch giao năm 2023. Nợ quá hạn đến cuối tháng 3 gần 7,5 tỷ đồng (tỷ lệ 0,2%), giảm gần 1,2 tỷ đồng so với đầu năm; 7/8 địa phương có nợ quá hạn giảm, gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Nguồn vốn được giao mới, vốn huy động và vốn thu hồi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kết quả, trong quý I, toàn tỉnh có 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay, 1.629 lao động vay vốn tạo việc làm; 3.450 lượt hộ vay xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 155 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ có khó khăn về tài chính đột xuất vay vốn trang trải chi phí học tập. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội không chỉ tạo sinh kế, tạo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống cho các đối tượng chính sách mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai cho vay theo Nghị định số 28 

Thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 2025. Theo đó, các địa phương có nhu cầu vay vốn hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền 4 tỷ đồng (Cam Ranh 680 triệu đồng, Khánh Vĩnh 1,6 tỷ đồng, Khánh Sơn 1,72 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, chương trình này chưa giải ngân được do chưa có danh sách đối tượng thụ hưởng được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để NHCSXH cho vay.

Tại buổi làm việc triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan và NHCSXH tỉnh thực hiện rà soát, xác nhận, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; lập danh sách đối tượng thụ hưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để NHCSXH cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách. Các ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và hội, đoàn thể cấp xã tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất tại Nghị định số 28. NHCSXH tỉnh chủ động phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương cấp xã giải ngân kịp thời, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách đủ điều kiện được vay vốn và có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn.

MAI HOÀNG