09:09, 26/09/2022

Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho 1 doanh nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH E.T.N.T (tòa nhà VCN Tower, đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, TP. Nha Trang). Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế công trình; giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV. Thời hạn hoạt động 5 năm kể từ ngày ký (23-9-2022).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH E.T.N.T (tòa nhà VCN Tower, đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, TP. Nha Trang). Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế công trình; giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV. Thời hạn hoạt động 5 năm kể từ ngày ký (23-9-2022).


Công ty TNHH E.T.N.T có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép; đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động. Công ty không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Minh Hồng