10:09, 12/09/2022

Dự án Nhà máy giết mổ gia súc ở Khánh Vĩnh: Cần xác định rõ nguồn gốc đất

Chiều 12-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

Chiều 12-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy giết mổ gia súc với công suất hơn 350.000 con/năm, nhu cầu sử dụng đất hơn 11ha tại thôn Đông, xã Sông Cầu với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng… Hiện nay, dự án gặp vướng mắc do mục đích sử dụng đất được đề xuất đầu tư dự án chưa được xác định là đất do xã quản lý hay là đất công ích (đất 5%). Trường hợp đây là đất 5% thì không phù hợp với quy định của Luật Đất đai.


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương xác định lại diện tích đất sử dụng vào mục đích công ích của xã Sông Cầu và diện tích đất chưa sử dụng do xã Sông Cầu đang quản lý. Sau khi rà soát, có ý kiến cụ thể theo hướng đưa phần diện tích đất tại vị trí dự án ra khỏi diện đất 5% (nếu có); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra yêu cầu về công nghệ giết mổ, làm cơ sở, tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 12-10.


H.Đ