08:07, 29/07/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Kiểm soát tốt hoạt động thu - chi ngân sách
 
Thời gian qua, KBNN Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thu nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN); chủ động phối hợp với các cơ quan thu tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; hạch toán và điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định; hoàn trả kịp thời các khoản thuế giá trị gia tăng, các khoản thu khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
 
Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 để thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, KBNN đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo… theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, KBNN Khánh Hòa đã từ chối 710 món, với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ, thủ tục cần thiết. Thông qua hoạt động kiểm soát chi NSNN đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. 
 
Đối với công tác kế toán, thanh toán, KBNN Khánh Hòa sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); thực hiện đầy đủ, kịp thời chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh, lập báo cáo thu, chi và báo cáo quản trị kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành NSNN của các cấp chính quyền; cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực hiện NSNN ở mọi thời điểm. Chương trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN với các ngân hàng thương mại được đơn vị quản lý, sử dụng tốt nhằm đáp ứng mục tiêu điện tử hóa các giao dịch thu, chi và đối chiếu số liệu giữa KBNN và ngân hàng thương mại; đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác, đồng thời từng bước hình thành tài khoản thanh toán tập trung của KBNN và hỗ trợ công tác quản lý ngân quỹ của KBNN được an toàn, hiệu quả.
 
 
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.
Hoạt động giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.
 
 
Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu
 
Để góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách năm 2022, từ nay đến cuối năm, KBNN Khánh Hòa tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. KBNN Khánh Hòa sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN năm 2022; mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN; tiếp tục kiểm soát chi chặt chẽ, mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao nhất. 
 
Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa tiếp tục tập trung tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời, chính xác; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…
 

Tính đến ngày 30-6, tổng thu NSNN thực hiện 8.791 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 6.690  tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 1.949 tỷ đồng. Về công tác kiểm soát chi NSNN, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 30-6, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện kiểm soát chi 3.233 tỷ đồng; đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng, KBNN Khánh Hòa đã giải ngân hơn 1.219 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch giao, đã giải ngân được 874/1.098 số dự án được giao, đạt 80% so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương 46,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 1.173 tỷ đồng. Số dự án còn lại (224 dự án) chưa giải ngân được vì chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN. 

6 tháng đầu năm 2022, có 1.645 đơn vị giao dịch qua KBNN Khánh Hòa với 10.591 tài khoản, 2.418 chứng từ phát sinh bình quân trong ngày. Doanh số hoạt động kế toán là 89.697 tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt là 74.086 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.
 
 
N.D