09:07, 28/07/2022

Tập trung thu hồi nợ thuế

Với tình hình nợ thuế tăng, tại buổi họp các thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa, diễn ra ngày 28-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi nợ thuế.

Với tình hình nợ thuế tăng, tại buổi họp các thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa, diễn ra ngày 28-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi nợ thuế.


Nợ thuế tăng


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 30-6, tổng nợ thuế (không bao gồm nợ đã khoanh, nợ chờ điều chỉnh) hơn 1.380 tỷ đồng; tăng hơn 64,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 4,9% so với thời điểm ngày 31-12-2021. Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu thực tế là 20,6%, trong khi chỉ tiêu được giao là dưới 8%. Trong tổng nợ thuế, nợ có khả năng đôn đốc thu 986,9 tỷ đồng, tăng 30,5%; nợ khó thu hơn 335 tỷ đồng, tăng 29,8%; nợ đang xử lý 58,4 tỷ đồng, giảm 80,6% so với thời điểm ngày 31-12-2021. Toàn tỉnh có 90 người nộp thuế có số nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, với tổng số thuế nợ hơn 676 tỷ đồng, chiếm 49% tổng số thuế nợ.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.


Nhằm hạn chế nợ thuế mới phát sinh, ngành Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế, bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai hàng tháng, quý, số thuế phải nộp theo các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra để đôn đốc nộp ngay vào ngân sách, tránh kéo dài tạo thành nợ. Đến hết tháng 6, Cục Thuế tỉnh đã thu 382,5 tỷ đồng nợ năm 2021 chuyển sang năm 2022; thu hơn 587 tỷ đồng nợ phát sinh 6 tháng đầu năm 2022.


Những tháng đầu năm 2022, tuy dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng DN và hộ kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng lớn sau đại dịch, giá xăng dầu tăng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; kinh tế suy giảm làm hạn chế khả năng thanh toán nợ. Bên cạnh đó, năm 2021 áp dụng chu kỳ giá đất mới, nghĩa vụ tiền thuê đất tăng cao đột biến nên DN thuê đất gặp khó khăn, dẫn đến nợ tiền thuê đất từ năm 2021 chuyển sang lớn. Ngoài ra, một số DN nợ thuế đang khiếu nại, khởi kiện, đang trong thời gian bị điều tra; có vướng mắc về các khoản thu từ đất chưa được xử lý nên cơ quan Thuế khó áp dụng biện pháp cưỡng chế.


Phấn đấu giảm nợ dưới 8% tổng thu


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm giải quyết căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất (thời điểm tính và thu tiền thuê đất, chính sách đơn giá cho thuê đất...) để hạn chế DN cố ý làm thủ tục kiến nghị, nhằm kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ, gây khó khăn trong đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; chỉ đạo các ngành tạo mọi điều kiện hỗ trợ DN về tài chính, phục hồi sản xuất, kinh doanh để DN nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Đối với những DN có nợ thuế thật sự gặp khó khăn về tài chính, ngành Thuế kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm thời chưa cưỡng chế đến hết thời hạn gia hạn cuối cùng theo Nghị định số 34 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 (thời hạn đến hết ngày 31-12-2022). Đối với DN có khả năng nộp thuế nhưng cố tình chây ì, Cục Thuế tỉnh sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cũng kiến nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế; công bố thông tin DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục cho người dân.

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục cho người dân.


Phát biểu kết luận, ông Lê Hữu Hoàng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; sớm giải quyết kiến nghị của các DN về căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất; xử lý các trường hợp còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa, kéo dài theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản. Ông cũng giao Cục Thuế tỉnh báo cáo chi tiết những DN có nợ thuế thật sự gặp khó khăn về tài chính để thực hiện tạm thời chưa cưỡng chế theo Nghị định số 34 của Chính phủ. Căn cứ vào nhiệm vụ của từng ngành, các thành viên của Ban Chỉ đạo cần thực hiện đồng bộ những giải pháp thu hồi nợ thuế và báo cáo kết quả cho Cục Thuế tỉnh trước ngày 30-8, nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 8% trên tổng thu vào cuối năm nay và thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu năm 2021 chuyển sang.


MAI HOÀNG