192 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ phát triển sản phẩm

Thứ Năm, 14/07/2022, 22:51 [GMT+7]

192 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ phát triển sản phẩm

Ngày 14-7, Sở Công Thương Khánh Hòa có báo cáo tổng kết 10 năm (2012 - 2022) thực hiện công tác bình chọn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu.


Theo đó, 10 năm qua, có 6 UBND cấp huyện tổ chức bình chọn 5 kỳ với 192 cơ sở CNNT tham gia đăng ký 346 sản phẩm; kết quả bình chọn có 321 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện. Cấp tỉnh tổ chức 5 kỳ bình chọn với 186 cơ sở CNNT tham gia đăng ký 315 sản phẩm; kết quả có 186 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 192 cơ sở CNNT được hỗ trợ để phát triển các sản phẩm, nhóm sản phẩm như: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm; phụ tùng, máy móc, thiết bị, cơ khí và nhóm sản phẩm khác. Tổng kinh phí hỗ trợ, tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cấp huyện 558 triệu đồng, cấp tỉnh hơn 543 triệu đồng, cấp khu vực hơn 116 triệu đồng và kinh phí cấp quốc gia 85 triệu đồng.


Minh Hồng

 

.

các thông tin tiện ích