Vạn Ninh: Triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022

Thứ Năm, 14/07/2022, 21:49 [GMT+7]

Vạn Ninh: Triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022

UBND huyện Vạn Ninh vừa có kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022.


Theo đó, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đối với làng nghề chế tác đá Cubic thôn Xuân Trang (xã Xuân Sơn); làng nghề sản xuất cá khô, mực khô thôn Tây Bắc (xã Đại Lãnh); làng nghề bánh tráng thôn Long Hòa (xã Vạn Long); xây dựng điểm du lịch trải nghiệm tại làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1 (xã Vạn Thắng). Đồng thời, tổ chức tập huấn đào tạo nghề, truyền nghề; xúc tiến thương mại cho các cơ sở ngành nghề nông thôn theo quy định.


Kinh phí thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022 là 1,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng; vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân 350 triệu đồng.

T.Hải
                                                                


 

.

các thông tin tiện ích