Kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Thứ Tư, 13/04/2022, 23:12 [GMT+7]

Kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT).


Theo nội dung văn bản của Bộ NN-PTNT, hiện nay, mặc dù các loại bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm vẫn đang xảy ra ở nhiều địa phương. Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục xảy ra ở phạm vi rộng là rất lớn, Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm bảo đảm tiêm đạt hơn 80% tổng đàn; chủ động giám sát dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định; thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.


Tỉnh giao Sở NN-PTNT hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 25-4.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích