Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng hơn 4,9%

Chủ Nhật, 05/12/2021, 21:49 [GMT+7]

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng hơn 4,9%

Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng hơn 4,9% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm hơn 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước như: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tăng hơn 14%; in, sao chép bản ghi các loại tăng gần 9,1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng gần 7,8%; sản xuất dụng cụ thể thao tăng hơn 60,4%...


Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng sản xuất 11 tháng tăng như: đường RE tăng gần 71,2%; cá ngừ đông lạnh tăng gần 14,9%; cá khác đông lạnh tăng gần 45,5%...


Minh Hồng
                                    

 

.

các thông tin tiện ích