Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Thứ Năm, 23/09/2021, 23:56 [GMT+7]

Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày 22-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc tuyên truyền Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

 

Theo đó, các cơ quan báo chí, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa  thông tin và thể thao tuyên truyền về các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Tuyên truyền các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số. Thông tin về mục tiêu, đối tượng tham gia các hoạt động và nội dung của Chương trình, các nền tảng số, các hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ: http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn...

 

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 15-7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai Chương trình Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu phấn đấu có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu có 1.000 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Chương trình; có 20% doanh nghiệp thuộc tỉnh và trên 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hoàn thành chuyển dịch trên nền tảng số.

 

N.T

 

.

các thông tin tiện ích