Chưa xây dựng điểm giới thiệu làng nghề hoa cúc Ninh Giang

Thứ Năm, 12/08/2021, 23:16 [GMT+7]

Chưa xây dựng điểm giới thiệu làng nghề hoa cúc Ninh Giang

Thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, trong năm 2021, thị xã Ninh Hòa được phê duyệt kế hoạch hỗ trợ “Xây dựng trung tâm bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho làng nghề trồng hoa cúc - Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang” tại vị trí quảng trường trung tâm phường Ninh Giang. Tổng kinh phí thực hiện công trình 5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 3,5 tỷ đồng; ngân sách thị xã 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu năm 2021, nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình chưa có. Đồng thời, qua rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Ninh Giang, các khu quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất quy hoạch thương mại dịch vụ chưa được thực hiện theo quy hoạch tỷ lệ 1/500.


Do đó, hiện nay, UBND phường Ninh Giang chưa thể triển khai thực hiện dự án “Xây dựng trung tâm bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho làng nghề trồng hoa cúc - Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang”.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích