Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 55.560 tấn

Thứ Tư, 02/06/2021, 21:43 [GMT+7]

Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 55.560 tấn

5 tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng tổng sản lượng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa vẫn đạt hơn 55.560 tấn, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.


Trong khi đó, mặc dù đang trong mùa vụ thả giống nuôi trồng thủy sản nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên người dân chưa mạnh dạn thả nuôi. Do đó, diện tích nuôi trồng thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 đạt 2.643,7ha, giảm 0,78% so với cùng kỳ năm trước. Tuy diện tích thả nuôi mới giảm nhưng do sản lượng nuôi lồng bè đến kỳ thu hoạch tăng, giá thủy sản thương phẩm các tháng đầu năm tăng trở lại nên sản lượng thủy sản nuôi trồng trong 5 tháng vẫn tăng 2,67% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 6.284,1 tấn.


B.L

.

các thông tin tiện ích