10:05, 21/05/2021

Quyết liệt khống chế bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò, ngày 20-5, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện.

Thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò, ngày 20-5, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện.


Tỉnh giao Sở NN-PTNT hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện; chủ động triển khai Công điện theo thẩm quyền và đề xuất, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 30-5.


Trước đó, ngày 17-5, tại Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, bệnh VDNC trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10-2020; đến ngày 10-5, đã có hơn 1.660 ổ dịch xảy ra tại 1.622 xã, thuộc 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố với tổng số gia súc mắc bệnh hơn 44.700 con, số chết và tiêu hủy hơn 5.100 con.


Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh VDNC sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi, mùa phát triển của các loại véc-tơ truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng,…). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiểm soát dịch bệnh VDNC kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi.


Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa, đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định vào khoảng 80.000 con. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh VDNC. Tuy nhiên, cơ quan thú y sẽ cùng với các địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa loại bệnh nguy hiểm này trên đàn trâu, bò.


H.Đ