5 tháng, thu ngân sách ước đạt hơn 5.979 tỷ đồng

Thứ Tư, 26/05/2021, 21:35 [GMT+7]

5 tháng, thu ngân sách ước đạt hơn 5.979 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 5.979,6 tỷ đồng, tăng 1,87% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 900 tỷ đồng, giảm 8,65% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước được 5.079,6 tỷ đồng, tăng 3,99%.


Trong tổng thu nội địa có 10/18 khoản thu tăng gồm: Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 23 triệu đồng, gấp 3,6 lần; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 156 tỷ đồng, tăng 40,57%; thu xổ số kiến thiết 145 tỷ đồng, tăng 22,32%; thu lệ phí trước bạ 161,01 tỷ đồng, tăng 19,52%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 15,5 tỷ đồng, tăng 12,32%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 433 tỷ đồng, tăng 11,63%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.296 tỷ đồng, tăng 9,17%; thu thuế thu nhập cá nhân 575 tỷ đồng, tăng 8,43%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.140,7 tỷ đồng, tăng 1,03%; thu thuế bảo vệ môi trường 406 tỷ đồng, tăng 0,69%.


Đối với 8/18 khoản thu còn lại, ngoài khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ổn định, các khoản thu khác đều giảm như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,6 tỷ đồng, giảm 70,96%; thu phí và lệ phí 102 tỷ đồng, giảm 36,76%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 4,8 tỷ đồng, giảm 16,11%; thu khác ngân sách 120 tỷ đồng, giảm 12,54%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 39 tỷ đồng, giảm 10,8%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 219 tỷ đồng, giảm 7,59%; thu tiền sử dụng đất 265 tỷ đồng, giảm 4,89%.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích