Huy động vốn tăng 7,06%

Thứ Tư, 26/05/2021, 21:50 [GMT+7]

Huy động vốn tăng 7,06%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, ước đến cuối tháng 5, huy động vốn toàn tỉnh được 89.980 tỷ đồng, tăng 7,06% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 88.450 tỷ đồng, tăng 7,54%; huy động bằng ngoại tệ đạt 1.530 tỷ đồng, giảm 14,95%.


Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5 ước được 97.320 tỷ đồng, tăng 7,58% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam là 92.450 tỷ đồng, tăng 7,58%; dư nợ bằng ngoại tệ 4.870 tỷ đồng, tăng 24,43%. Doanh số cho vay 5 tháng đầu năm ước đạt 54.421 tỷ đồng, tăng 23,09% so với cùng kỳ năm trước.


Các chi nhánh tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như: Giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh... Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.


M.HOÀNG

 

.

các thông tin tiện ích