Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa: Năm 2021, đặt mục tiêu giải ngân hơn 152 tỷ đồng

Thứ Ba, 16/03/2021, 22:14 [GMT+7]

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa: Năm 2021, đặt mục tiêu giải ngân hơn 152 tỷ đồng

Sáng 16-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa làm việc với các thành viên, ban giám đốc quỹ về kế hoạch tài chính năm 2021.


Năm 2021, quỹ đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 57 tỷ đồng, tăng 1,87% so với năm 2020 (trong đó, doanh thu lãi cho vay hơn 33,2 tỷ đồng, doanh thu lãi tiền gửi gần 23,8 tỷ đồng); tổng chi phí hơn 32,6 tỷ đồng; đặt kế hoạch giải ngân hơn 152 tỷ đồng, tăng 10,97% so với năm 2020; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 1%. Hiện nay, quỹ gặp khó khăn trong hoạt động cho vay do danh mục các dự án cho vay cấp bù lãi suất chưa được thông qua, ảnh hưởng đến hoạt động năm 2021 của quỹ.


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu ban giám đốc quỹ hoàn thiện các nội dung hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2021. Về quy trình danh mục các dự án cấp bù lãi suất, ông giao ban giám đốc quỹ tham khảo mô hình hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển của các tỉnh trên cả nước; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Các thành viên HĐQT quỹ khẩn trương đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết hoạt động của quỹ giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.


H.DUNG

 


 

.

các thông tin tiện ích