Triển khai hiệu quả Chương trình 135

Thứ Tư, 13/01/2021, 21:57 [GMT+7]

Triển khai hiệu quả Chương trình 135

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình 135, góp phần nâng cao ý thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất với nhiều hình thức phù hợp, nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở, giảm nghèo bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn.


Theo đó, trong 5 năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 63 công trình và duy tu bảo dưỡng 53 công trình tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 30,8 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 6,4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các ngành chức năng còn tổ chức 66 lớp tập huấn, đợt tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh để nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ cơ sở và người dân ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn…


V.G

.

các thông tin tiện ích