Khảo sát trực tuyến tác động của dịch Covid 19 tới doanh nghiệp

Thứ Bảy, 12/09/2020, 21:08 [GMT+7]

Khảo sát trực tuyến tác động của dịch Covid 19 tới doanh nghiệp

Ngày 11-9, Cục Thống kê Khánh Hòa đã có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp tuyên truyền điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, cuộc điều tra đột xuất này nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của nhà nước với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua; từ đó cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến. Các doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. Thời gian thu thập thông tin được triển khai từ ngày 10-9-2020 đến ngày 20-9-2020.

Quá trình thực hiện, các doanh nghiệp nếu có thắc mắc, cần hỗ trợ có thể liên hệ  Phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê Khánh Hòa, điện thoại: 02583.527.425; Email: nmthuankhh@gso.gov.vn.

H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích