Xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng tại các xã ở Ninh Hòa: Giảm lúa, mía, tăng cây ăn quả

Chủ Nhật, 30/08/2020, 22:26 [GMT+7]

Xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng tại các xã ở Ninh Hòa: Giảm lúa, mía, tăng cây ăn quả

Đó là kết quả cơ bản mà Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung đưa ra tại buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa mới đây về báo cáo thuyết minh tổng hợp việc xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng, đánh giá phân hạng mức độ thích nghi đất đai vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các xã: Ninh Sim, Ninh Thượng và Ninh Tân.


Theo kết quả trong vùng nghiên cứu, xã Ninh Sim hiện nay cần giảm hẳn cây lúa, mía; tăng các loại rau đậu, trồng cây bưởi da xanh hơn 75ha, xoài Úc và xoài tứ quý gần 200ha. Xã Ninh Thượng giảm diện tích mía, giảm diện tích lúa 1 vụ, bắp và cây keo, thay vào đó là các loại cây họ bưởi hơn 100ha, xoài, mít hơn 130ha. Xã Ninh Tân tăng diện tích đất trồng mì thành 44,75ha; trồng cây ăn quả với cây chính là bưởi 175,78ha; cây xoài 132,87ha.


Trước đó, cuối năm 2019, UBND thị xã Ninh Hòa đã đặt hàng Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung nghiên cứu, xây dựng bản đồ  nông hóa - thổ nhưỡng, đánh giá phân hạng mức độ thích nghi đất đai vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các xã: Ninh Sim, Ninh Thượng và Ninh Tân. Mục tiêu là xác định, phân tích đặc tính hóa, lý các loại đất, đề xuất các biện pháp cải tạo đất và việc sử dụng phân bón; đề xuất cây trồng và nhóm cây trồng đối với vùng nghiên cứu. Tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng/xã, diện tích nghiên cứu 400ha/xã.


Tại buổi làm việc, UBND thị xã Ninh Hòa cơ bản thống nhất với báo cáo đề xuất của cơ quan nghiên cứu, đề nghị phân viện rà soát lại mục tiêu của đề cương để hoàn chỉnh báo cáo, bổ sung phụ lục phần hướng dẫn chuyển giao để áp dụng thực tế.


C.Đ

.

các thông tin tiện ích