11:06, 17/06/2020

Hỗ trợ nông dân phát triển mô hình kinh tế tập thể

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang nỗ lực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết:

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch HND tỉnh cho biết:

 


- Thời gian qua, HND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đến các cấp hội thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp HND đã vận động nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển ngành nghề, dịch vụ... Kết quả, đến nay đã xây dựng được 292 tổ hợp tác và hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả. Một số mô hình có thu nhập ổn định hơn 1 tỷ đồng. Các HTX như: Nuôi tôm hùm lồng Cam Lập (TP. Cam Ranh); Trồng táo nhà lưới Cam Thành Nam (Cam Ranh); Nuôi gà lạnh Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm)…; các tổ hợp tác như: Trồng và chăm sóc xoài Úc Cam Hiệp Bắc (Cam Lâm); Nuôi tôm hùm và cá mú lồng bè Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang); Trồng tỏi thương phẩm Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa); Trồng bưởi da xanh Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh); Nuôi tôm hùm lồng Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh)… giải quyết việc làm cho hơn 9.500 lao động địa phương.


Bên cạnh đó, các cấp HND cùng với các ngành, các cấp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp - nông thôn theo hướng chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gắn với xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, các cấp HND còn chú trọng giúp hội viên nông dân quảng bá thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua hội thảo kết nối cung cầu, phiên chợ nông sản... Toàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình mới về xây dựng thương hiệu nông sản; nông nghiệp - du lịch; sinh thái - chế biến sản phẩm…


- Thời gian tới, HND tỉnh có định hướng như thế nào để nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, thưa ông?


- Thời gian tới, HND các cấp tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với việc phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm tập hợp những hội viên cùng chí hướng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản; liên kết sản xuất, kinh doanh, quảng bá, phát triển thương hiệu nông sản. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước và tỉnh đối với kinh tế tập thể; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX; học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiện đại; điều hành quản lý HTX; kỹ năng đàm phán, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm…; kết nạp nhiều hội viên mới là giám đốc doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp làm tiền đề xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú”. Từ đó, định hướng phát triển ngày càng nhiều doanh nghiệp do nông dân làm chủ.


- Xin cảm ơn ông!


Vĩnh Lạc (Thực hiện)