Nỗ lực thu ngân sách

Thứ Tư, 20/11/2019, 22:31 [GMT+7]

Nỗ lực thu ngân sách

Ngày 20-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tại buổi làm việc, ông chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ những giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đánh giá tình hình thu để có phương án đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi.


Dự kiến 4 khoản thu không đạt dự toán


Theo ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính, dự kiến, năm nay có 13/17 khoản thu nội địa đạt và vượt dự toán, 4 khoản thu không hoàn thành dự toán. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước đạt 97,1% dự toán, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 88,4%, thu lệ phí trước bạ ước đạt 86,1%, thu phí, lệ phí ước đạt 90,4%.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo.


Nguyên nhân hụt thu do trong dự toán có 188 tỷ đồng chưa có địa chỉ phân bổ, tuy UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thuế chủ động khai thác nguồn thu để bù đắp khoản này nhưng vẫn không đảm bảo dự toán giao; số thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm do các dự án bất động sản lớn đã bán hết; số thu từ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa ước cả năm chỉ đạt 88,5% dự toán do khi xây dựng dự toán đã bao gồm yếu tố tăng sản lượng từ 51 triệu lít lên 63 triệu lít nhưng thực tế không tăng sản lượng như dự kiến; khoản thu phí cấp thị thực và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh cho người nước ngoài khó đạt dự toán giao và hoạt động khai thác khoáng sản đang tạm ngừng để lập thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định. Để xử lý hụt thu ngân sách, áp dụng cơ chế địa phương được phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn lại sau khi đảm bảo tăng lương, các chính sách an sinh xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương (như kết dư ngân sách) để bù hụt thu.


Ông Lương Văn Ngà - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để tăng số thu, cơ quan thuế đã làm việc với các đơn vị để đôn đốc nộp các khoản thuế; đẩy mạnh thu nợ thuế năm 2018 còn lại và hạn chế phát sinh nợ thuế mới năm 2019. Đến nay, đã thu được 180 tỷ đồng nợ thuế năm 2018 chuyển qua. Bên cạnh đó, rà soát lại tất cả kê khai thuế của các doanh nghiệp có số thu lớn, rủi ro cao, đưa các doanh nghiệp này vào đối tượng kiểm tra để tăng thu. Qua 10 tháng, ngành Thuế truy thu hơn 200 tỷ đồng từ hoạt động thanh tra, kiểm tra.


Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công


10 tháng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh chỉ đạt 43,21% (1.897/4.391 tỷ đồng). Theo lãnh đạo Sở Tài chính, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do việc giao vốn không tập trung và chậm; vốn dự án cải thiện vệ sinh môi trường Trung ương giao phần vốn vay từ đầu năm nhưng phần vốn cấp tháng 10 mới giao làm chậm tiến độ giải ngân. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với những dự án lớn tập trung trên địa bàn TP. Nha Trang không đảm bảo tiến độ, trong đó có khu tái định cư Ngọc Hiệp phục vụ dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang. Vì thế, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư quản lý các dự án phải tích cực phối hợp với nhà thầu nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân, tránh việc chuyển nguồn; yêu cầu UBND TP. Nha Trang rà soát, củng cố lại hội đồng bồi thường các dự án; đồng thời củng cố, kiện toàn lại hội đồng thẩm định giá.

 

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu, Sở Tài chính rà soát lại những nhiệm vụ, công việc được giao trong năm 2019 báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27-11; tham mưu UBND tỉnh kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng liên quan đến hoạt động tài chính. Bên cạnh đó chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để kịp thời tham mưu UBND tỉnh những nội dung liên quan đến việc đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi đã giao năm 2019, nhất là chi an sinh xã hội; chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Sở Tài chính hướng dẫn phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, đánh giá các khoản thu để kịp thời có phương án cân đối nhiệm vụ chi. Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh về quy chế phối hợp giữa các chi cục thuế khu vực với các địa phương cấp huyện; tập trung thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ thuế mới; phối hợp rà soát, đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước. Bên cạnh đó, làm việc, đôn đốc chi cục thuế các địa phương chưa đạt tiến độ dự toán thu (Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh) đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách. Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN nhằm tạo thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục về hải quan.


NAM DU

 


 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2019 đạt 15.806 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 18.470 tỷ đồng, vượt 10% dự toán, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện 10 tháng đạt 2.608 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 3.000 tỷ đồng, vượt gấp 2,65 lần dự toán, bằng 44,1% cùng kỳ; thu nội địa thực hiện 10 tháng đạt 13.198 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 15.470 tỷ đồng, đạt 98,8% dự toán và tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng thực hiện 7.815 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 14.665 tỷ đồng, tăng 21,1% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện 10 tháng 2.634 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 5.983 tỷ đồng, tăng 40,8% dự toán; chi thường xuyên thực hiện 10 tháng 4.978 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 7.518 tỷ đồng, tăng 9,1% so với dự toán.
 


 

.

các thông tin tiện ích