Nghiên cứu phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam

Thứ Sáu, 22/11/2019, 21:03 [GMT+7]

Nghiên cứu phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo báo cáo cuối kỳ Dự án “Nghiên cứu xây dựng định hướng, cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản (CƯNS) Việt Nam hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”.


Theo dự thảo “Đề án Phát triển hệ thống trung tâm CƯNS hiện đại của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2045”, cả nước sẽ hình thành các trung tâm CƯNS hiện đại tại các tỉnh và thành phố lớn, trung tâm thu gom nông sản và thủy sản tại vùng sản xuất trọng điểm, trung tâm CƯNS đường biên tại tỉnh có cửa khẩu quan trọng, chợ vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã… Giải pháp chính thực hiện đề án là phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và logistic, tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng mạng CƯNS kỹ thuật số, phát triển nguồn nhân lực, triển khai hiệu quả các giải pháp huy động mọi nguồn vốn…


Đến nay, kết quả Dự án “Nghiên cứu xây dựng định hướng, cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trung tâm CƯNS Việt Nam hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030” đã góp phần quan trọng hoàn thành dự thảo đề án. Dự kiến, đầu tháng 12-2019, các đơn vị sẽ hoàn thành thủ tục báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.


T.K
 

.

các thông tin tiện ích