Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước

Thứ Tư, 10/07/2019, 21:57 [GMT+7]

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước

Sở Công Thương vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 2032 ngày 5-7-2019 của Bộ Công Thương.


Theo đó, kế hoạch đưa ra nội dung các hoạt động gồm: Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi là 100%; tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống; phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của từng vùng, miền. Hàng hóa, dịch vụ tham gia đề án là hàng Việt Nam, hàng hóa thương hiệu Việt; hàng hóa, dịch vụ trong nước theo tài liệu tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Thời gian tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại từ ngày 8 đến 30-7.


Hồng Minh
 

.

các thông tin tiện ích