Hướng dẫn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thứ Năm, 30/05/2019, 21:36 [GMT+7]

Hướng dẫn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 30-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2019. Gần 100 đại biểu đại diện một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo và cán bộ phụ trách OCOP 8 huyện, thị xã, thành phố, các xã có sản phẩm tham gia OCOP năm 2019 tham dự.


Trong 2 ngày, các đại biểu được giới thiệu tổng quan Chương trình mỗi xã một sản phẩm, các mục tiêu, định hướng của Khánh Hòa trong việc triển khai OCOP, bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng các sản phẩm tham gia OCOP, kinh phí để thực hiện.


Được biết, trong năm 2019, ngân sách tỉnh chi hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai OCOP. Trước đó, cuối năm 2018, tỉnh đã phê duyệt thực hiện OCOP giai đoạn 2018 - 2020. 26 sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế so sánh, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu đã được xác định. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu xây dựng 3 làng văn hóa du lịch và 1 dự án phát triển thương hiệu sản phẩm. Tổng kinh phí thực hiện OCOP giai đoạn 2018 - 2020 hơn 476 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích