Cam Ranh: Chuyển 287,86ha đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao

Thứ Ba, 21/05/2019, 22:41 [GMT+7]

Cam Ranh: Chuyển 287,86ha đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững TP. Cam Ranh đến năm 2020.


Kế hoạch đặt mục tiêu chuyển 287,86ha đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, đảm bảo phát triển bền vững. Đến năm 2020, cơ bản không còn hộ chăn nuôi trong khu vực phường nội thị; có từ 90% hộ chăn nuôi trở lên ký cam kết bảo vệ môi trường; 50% trang trại chăn nuôi tập trung ở các xã: Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh Tây. Đến năm 2020, 90% lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ được di chuyển đến vùng quy hoạch ở Cam Bình và Cam Lập…


Lãnh đạo TP. Cam Ranh cho biết, quá trình chuyển đổi phải xác định ngành, hàng có lợi thế của thành phố để chuyển đổi cơ cấu cho phù hợp. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án khoảng 81 tỷ đồng.


KỲ TÂM

.

các thông tin tiện ích