Rà soát, chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 15/04/2019, 22:37 [GMT+7]

Rà soát, chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đến nay, kết quả rà soát, chuyển loại rừng của tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Tại kỳ họp bất thường vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau khi rà soát, chuyển loại rừng, diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 287.038,92ha, với 216.409,15ha đất có rừng và 70.629,77ha đất chưa có rừng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


Đối với diện tích rừng đặc dụng của tỉnh, sau khi rà soát chuyển đổi vẫn giữ nguyên 19.196,69ha so với quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020. Đối với rừng sản xuất, diện tích chuyển từ đất lâm nghiệp sang phát triển rừng sản xuất là 13.6633,18ha; diện tích đất phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất 13.761,3ha; diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất rừng phòng hộ 5.018,95ha; diện tích đất rừng sản xuất chuyển ra ngoài lâm nghiệp là 11.845,77ha. Như vậy, diện tích rừng sản xuất sau khi rà soát chuyển loại của tỉnh là 141.456,58ha.


Sau khi rà soát, chuyển loại, diện tích rừng phòng hộ của tỉnh có 126.385,65ha. Cụ thể, diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang phát triển rừng phòng hộ là 5.018,95ha, chủ yếu rừng tự nhiên tại khu vực ven hồ đập như: hồ Sông Cạn (TP. Cam Ranh), hồ Tiên Du (thị xã Ninh Hòa), hồ Sông Chò (huyện Khánh Vĩnh), diện tích này đáp ứng đủ tiêu chí phát triển rừng phòng hộ. Diện tích ngoài lâm nghiệp đưa vào phát triển rừng phòng hộ là 838,64ha, gồm 112,5ha rừng tự nhiên gồm: rừng căm xe (Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa), rừng tự nhiên ở Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh), rừng tự nhiên ở Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) và 524,04ha rừng trồng và đất ven các hồ đập, 83,62ha đất quy hoạch cho rừng ngập mặn ven biển, 118,48ha đất tại xã Cam Bình (TP. Cam Ranh) phù hợp với tiêu chí phát triển rừng phòng hộ.


Diện tích từ đất rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang phát triển rừng sản xuất là 13.761,3ha. Trong đó: huyện Khánh Sơn 2.025,24ha, TP. Cam Ranh 373,35ha, huyện Cam Lâm 1.172,61ha, huyện Khánh Vĩnh 4.815,21ha, TP. Nha Trang 2.370,94ha, thị xã Ninh Hòa 48,35ha và huyện Vạn Ninh 2.955,6ha. Diện tích đất rừng phòng hộ đưa ra ngoài lâm nghiệp của tỉnh là 1.802,31ha, gồm 1.176,8ha đưa ra ngoài lâm nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 625,51ha đất rừng phòng hộ không đủ tiêu chí phát triển rừng phòng hộ.


Việc rà soát, chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh 3 loại rừng của tỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, giúp ổn định sản xuất lâm nghiệp; công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn…


BÍCH LA

.

các thông tin tiện ích