9 chợ đã chuyển đổi mô hình kinh doanh

Thứ Tư, 02/01/2019, 21:32 [GMT+7]

9 chợ đã chuyển đổi mô hình kinh doanh

Đến tháng 12-2018, toàn tỉnh có 79/94 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh không có địa phương nào triển khai thực hiện xây mới hoặc nâng cấp, cải tạo chợ. Hầu hết các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh là chợ hạng III, do tổ quản lý chợ thuộc UBND cấp xã quản lý.


Đến nay, có 9 chợ thuộc các xã xây dựng nông thôn mới đã được chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác do doanh nghiệp quản lý, gồm: chợ Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương, Hòn Rớ (xã Phước Đồng) - TP. Nha Trang; chợ Cam Phước Đông - TP. Cam Ranh; chợ Phú Ân Nam (xã Diên An), Phò Thiện (xã Diên Phước), chợ Thành (thị trấn Diên Khánh), chợ Diên Thạnh - huyện Diên Khánh.


Minh Hồng

.

các thông tin tiện ích