Xử lý nợ rủi ro vốn vay chính sách hơn 989,7 triệu đồng

Thứ Tư, 02/01/2019, 21:47 [GMT+7]

Xử lý nợ rủi ro vốn vay chính sách hơn 989,7 triệu đồng

Chiều 2-1, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Tài chính báo cáo xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2018 từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.


Theo báo cáo, có 89 hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro với số tiền hơn 989,7 triệu đồng (nợ gốc hơn 846,3 triệu đồng, nợ lãi hơn 143,4 triệu đồng).


Sau khi xem xét, ông Trần Sơn Hải thống nhất khoanh nợ cho 10 trường hợp với số nợ hơn 271 triệu đồng như: đề xuất do người vay vốn bị thiệt hại do bão, lũ; trong đó, 6 hồ sơ bị thiệt hại từ 40 đến 80% được khoanh nợ trong thời gian 36 tháng, 4 hồ sơ thiệt hại hơn 80% được khoanh nợ 60 tháng. Đối với 79 hồ sơ đề nghị xóa nợ với số tiền hơn 718,2 triệu đồng, ông Trần Sơn Hải thống nhất xóa nợ cho 33 hồ sơ người vay bị chết, người thừa kế chết hoặc không có người thừa kế trả nợ với số tiền gần 198,5 triệu đồng và 18 hồ sơ người vay già yếu, ốm đau thường xuyên, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không có khả năng trả nợ gần 206 triệu đồng. Đối với đề xuất xóa nợ 28 hồ sơ người vay vốn bỏ đi khỏi địa phương gần 314 triệu đồng, đồng chí chỉ đạo cho khoanh nợ và tham mưu văn bản kiến nghị sửa đổi một số quy định tại  Thông  tư số 161 của Bộ Tài chính theo hướng UBND cấp xã xác nhận hộ vay bỏ đi khỏi địa phương.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích