Thủ tục Cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt: Cơ bản theo đúng lộ trình

Thứ Hai, 24/09/2018, 22:00 [GMT+7]

Thủ tục Cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt: Cơ bản theo đúng lộ trình

Ngày 24-9, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về lộ trình cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco).


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Khatoco, đến thời điểm này, việc tiến hành các thủ tục để cổ phần hóa cơ bản theo đúng lộ trình. Trong tháng 8, Ban chỉ đạo và Khatoco đã trình UBND tỉnh đề cương, dự toán, kế hoạch lựa chọn tư vấn và hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hóa. Đối với vấn đề quản lý nhà đất, xác định Khatoco có 7 cơ sở nhà đất trong tỉnh, 6 cơ sở nhà đất ở các tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên và Quảng Nam. Ngoài ra, đơn vị còn quản lý 11 cơ sở nhà đất khác ở các thành phố trực thuộc Trung ương. Từ nay đến cuối năm, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp, xử lý các vấn đề tài chính. Đồng thời, Khatoco sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định giá trị doanh nghiệp.


Kết luận cuộc họp, ông Trần Sơn Hải giao Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát doanh nghiệp Trung ương để xin ý kiến về một số vấn đề còn vướng mắc; đồng thời giao Sở Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu các luật, văn bản liên quan đến đất đai tham mưu UBND tỉnh khi tiến hành cổ phần hóa Khatoco.


Đình Lâm

.

các thông tin tiện ích