Đến năm 2025:

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 725 triệu USD

Thứ Hai, 04/06/2018, 07:39 [GMT+7]

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 725 triệu USD

Theo Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, đối với lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu, mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 725 triệu USD, tăng trưởng 5 - 6%/năm; sản lượng chế biến xuất khẩu đạt 121.000 tấn, tăng bình quân 3,9%/năm.


Thị trường xuất khẩu trọng tâm được xác định là: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, với tỷ trọng chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, còn phát triển các thị trường tiềm năng như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi… Nhóm sản phẩm chế biến phục vụ xuất khẩu chủ yếu là tôm, cá đông lạnh, chiếm khoảng 80% sản lượng thủy sản xuất khẩu.


Toàn tỉnh hiện có 44 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu; công suất của các nhà máy chế biến ước đạt 600 - 700 tấn sản phẩm/ngày.


B.L


 

.

các thông tin tiện ích