Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Còn khó khăn

Chủ Nhật, 27/05/2018, 23:43 [GMT+7]

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Còn khó khăn

Tuy cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý nhưng việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khó khăn.

 
Ông Trần Đình Tú - Trưởng phòng Quản lý các khoản thu về đất Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến tháng 5-2018, trên địa bàn tỉnh có 59 doanh nghiệp (DN) được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó, có 12 DN do Trung ương cấp, 47 DN do UBND tỉnh cấp. Số tiền cấp quyền khai thác phát sinh trong năm 2018 hơn 46 tỷ đồng; đã nộp ngân sách hơn 19,8 tỷ đồng; số nợ năm trước chuyển sang hơn 23 tỷ đồng. Như vậy, đến nay, các DN còn nợ khoảng 50,4 tỷ đồng.  

 

Khai thác đá tại huyện Diên Khánh.

Khai thác đá tại huyện Diên Khánh.

 

Hiện nay, cơ quan thuế còn gặp khó khăn trong quá trình quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Việc xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan tài nguyên và môi trường xác định cho từng dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với giấy phép do Trung ương cấp) hoặc UBND tỉnh quyết định và Cục Thuế tỉnh phát hành thông báo thu nộp ngân sách theo quy định. Tuy nhiên, nhiều DN sau khi được cấp giấy phép nhưng không đi vào hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do khó khăn trong sản xuất kinh doanh… nên không chịu nộp tiền cấp quyền khai thác, dẫn đến nợ thuế. Trong đó, các DN để nợ lớn như: Công ty TNHH Thành Đạt nợ hơn 1,6 tỷ đồng từ năm 2014 đến nay; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế ADC nợ hơn 7 tỷ đồng từ năm 2015 đến nay; Công ty TNHH Xây lắp số 1 nợ 5 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá Hóa An 1 nợ 2,7 tỷ đồng... Tuy Cục Thuế tỉnh đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ nhưng những DN này không có khả năng nộp, làm số nợ ngày càng cao.


Theo ông Trần Đình Tú, thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc thu, báo cáo UBND tỉnh xử lý vi phạm của các đơn vị không chấp hành, dây dưa nợ thuế. Cụ thể, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp chế tài (thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản…) đối với những dự án thuộc tỉnh cấp. Đồng thời, có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản… đối với những dự án thuộc bộ cấp. Bên cạnh đó, kịp thời phát hành thông báo thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các dự án đã có quyết định phê duyệt giá…


NGUYỄN KIM

 

 


 

Điều 77, Mục 1, Chương IX Luật Khoáng sản quy định: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách Trung ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với giấy phép do Trung ương cấp; nộp 100% cho ngân sách địa phương, đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác khoáng sản nộp tiền theo thông báo của Cục Thuế tỉnh.


- Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 203 ngày 28-11-2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: đối với giấy phép khai thác khoáng sản cấp không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và sau ngày nghị định này có hiệu lực, phải thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định trước khi cấp phép.

 


 

.

các thông tin tiện ích