Phấn đấu chỉ số PCI nằm trong nhóm tốt vào năm 2020

Thứ Hai, 14/05/2018, 21:32 [GMT+7]

Phấn đấu chỉ số PCI nằm trong nhóm tốt vào năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2018 - 2020, với mục tiêu chung là phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua.


Theo đó, xác định trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; xác định khung hành động để tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số PCI, phấn đấu PCI cải thiện sau mỗi năm và nằm trong nhóm tốt vào năm 2020. Trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình hành động đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Minh Hồng
 

.

các thông tin tiện ích