Tín dụng tăng 7,5%

Thứ Hai, 14/05/2018, 07:46 [GMT+7]

Tín dụng tăng 7,5%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, đến cuối tháng 4, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 77.750 tỷ đồng, tăng 5,31% so với đầu năm, tăng 20,01% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay ước đạt 71.530 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, tăng 29,83% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm ước đạt 46.281 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 26,63%. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất  kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đến ngày 31-3-2018 đạt 34.289 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.298 tỷ đồng với 3,93%. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay, mặt bằng lãi suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích