Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thứ Tư, 07/03/2018, 23:52 [GMT+7]

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 7-3, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

 

Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bổ sung.

Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bổ sung.


Năm 2017, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 117%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, vượt 119% so với kế hoạch. Năm 2018, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 1.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng và chia cổ tức cho cổ đông khoảng 49 tỷ đồng.


Năm nay, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Cụm công nghiệp Sông Cầu với công suất 120 triệu sản phẩm/năm; đầu tư 2 dây chuyền chiết rót lon công suất 15.000 sản phẩm/giờ và lọ có công suất 12.000 sản phẩm/giờ.   


Đ.L

.

các thông tin tiện ích