Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2030

Thứ Năm, 02/06/2022, 23:16 [GMT+7]

Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 569 về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, KHCN và ĐMST trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…


Một số mục tiêu cụ thể như: Đưa năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 50%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. Đến năm 2025, đầu tư cho KHCN đạt 1,2-1,5% GDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 60-65%. Đến năm 2030, đầu tư cho KHCN đạt 1,5-2% GDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 65-70%. Đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KHCN và số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tăng 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp...


Chiến lược đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đổi mới cơ chế hoạt động KHCN và ĐMST; xây dựng hệ thống ĐMST quốc gia; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho KHCN và ĐMST; phát triển các viện, trường, tổ chức nghiên cứu; phát triển nguồn nhân lực KHCN, ĐMST trình độ cao…


V.L


 

.

các thông tin tiện ích