Nghiệm thu đề tài nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Thứ Tư, 18/11/2020, 21:45 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Chiều 18-11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh nghiệm thu đề tài “Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN tỉnh”. Đề tài do PGS-TS Đoàn Hồng Lê - Trường Đại học Duy Tân và các cộng sự thực hiện từ tháng 3-2017 đến tháng 6-2020 (gia hạn 9 tháng).


Đề tài đã xây dựng đề án hệ thống cơ chế chính sách và các giải pháp quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, đã xây dựng được phần mềm quản lý nguồn nhân lực KH-CN tỉnh (SiHRMS), hiện đang được triển khai thử nghiệm tại địa chỉ: http://sihrms.novaio.vn.


K.H

.

các thông tin tiện ích