Nghiệm thu đề án xây dựng ngân hàng tên đường phố

Thứ Tư, 30/10/2019, 21:50 [GMT+7]

Nghiệm thu đề án xây dựng ngân hàng tên đường phố

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu đề án “Xây dựng ngân hàng tên đường phố và Công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Đề án do thạc sĩ Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cộng sự thực hiện từ tháng 4-2017 đến tháng 7-2019.


Đề án đã tổng kiểm kê được tên đường đã đặt trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay; đánh giá, phân tích và đưa ra dự báo, định hướng, nhập dữ liệu ngân hàng tên đường; xây dựng được dữ liệu ngân hàng tên đường để thực hiện nhập tên đường đã đặt tên và tên đường mới nhằm quản lý, truy xuất, cập nhật; lập hồ sơ khoa học tên đường mới, nhập dữ liệu ngân hàng tên đường, định hướng cho việc đặt tên đường trong thời gian tới; xây dựng đề án, quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề án xây dựng ngân hàng tên đường mới là 464 hồ sơ đã được nhập dữ liệu ngân hàng tên đường gồm: nhóm danh nhân, nhân vật lịch sử tỉnh với 298 hồ sơ; địa danh, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh 161 hồ sơ; mỹ từ và sự kiện 5 hồ sơ.


Kết quả của đề án cung cấp cho các cơ quan liên quan có cơ sở khoa học trong việc quản lý, tham mưu, tư vấn cho tỉnh đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ứng dụng xây dựng hồ sơ ngân hàng tên đường riêng cho từng địa phương nhằm chủ động xây dựng đề án đặt tên đường và công trình công cộng.


K.H
 

.

các thông tin tiện ích