Thông qua thuyết minh dự án chọn giống heo mới

Thứ Sáu, 23/08/2019, 23:17 [GMT+7]

Thông qua thuyết minh dự án chọn giống heo mới

Ngày 23-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm “Chọn tạo đàn heo giống hạt nhân Yorkshire, Landrace và Duroc bằng công nghệ đánh giá di truyền và phân tích gen tại Khánh Hòa”. Dự án do các ông: Ngô Xuân Đông - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh; Phạm Ngọc Trung - Nghiên cứu viên Phân viện Chăn nuôi Nam bộ đồng chủ nhiệm.


Trong thời gian 36 tháng (từ tháng 10-2019 đến 10-2022), nhóm nghiên cứu sẽ tạo được đàn heo hạt nhân Yorkshire, Landrace có năng suất sinh sản cao và đàn Duroc năng suất, chất lượng thịt cao tại Khánh Hòa bằng công nghệ đánh giá di truyền và phân tích kiểu gen. Sau khi dự án kết thúc, sản phẩm tạo ra sẽ được nhân giống, đưa vào sản xuất công nghiệp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh để tiếp tục sản xuất giống hậu bị bố mẹ và con giống thương phẩm cung cấp cho các trang trại chăn nuôi trong khu vực Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.


Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đồng ý thông qua thuyết minh đề cương.


KHÁNH HÀ

 

.

các thông tin tiện ích