Đề tài về sản phẩm giàu chất chống oxy hóa từ yến sào: Đạt loại xuất sắc

Thứ Ba, 19/12/2017, 22:42 [GMT+7]

Đề tài về sản phẩm giàu chất chống oxy hóa từ yến sào: Đạt loại xuất sắc

Ngày 19-12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt chất chống oxy hóa từ yến sào Khánh Hòa. Đề tài do cử nhân Bùi Thị Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa và các cộng sự thực hiện.

 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài


Qua 2 năm, đề tài đã xây dựng được các quy trình thu dịch chiết giàu hoạt tính chống oxy hóa từ yến sào Khánh Hòa và đã sản xuất thử nghiệm thành công 100 chai dịch chiết cô đặc từ yến sào Khánh Hòa với chất lượng sản phẩm đạt theo TCVN 7041:2009.


Hội đồng nhận định, chất lượng sản phẩm của đề tài đạt và đạt vượt yêu cầu theo đề cương được duyệt; đề tài đã xây dựng được hoàn chỉnh quy trình sản xuất dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ yến sào Khánh Hòa. Sự thành công của đề tài là cơ sở để ứng dụng vào nghiên cứu các dòng sản phẩm cao cấp khác mang tính chiến lược, có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều hoạt tính sinh học quý từ yến sào Khánh Hòa, qua đó góp phần mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Đề tài được xếp loại đạt xuất sắc.


T.L

.

các thông tin tiện ích