09:10, 05/10/2022

Hơn 260,23 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 4/10/2022 có 3.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 260.231.967 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.740.835 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.976.997 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.514.135 liều.
 

Trong ngày 4/10/2022 có 3.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 260.231.967 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.740.835 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.976.997 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.514.135 liều.

 

 
Theo TTXVN