08:09, 19/09/2022

Hơn 259,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 18/9/2022 có 41.733 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.399.382 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.397.861 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.819.648 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.181.873 liều.
 

Trong ngày 18/9/2022 có 41.733 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.399.382 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.397.861 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.819.648 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.181.873 liều.
 
 
Theo TTXVN