09:09, 16/09/2022

Hơn 259,17 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 15/9/2022 có 117.210 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.176.472 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.302.957 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.788.770 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.084.745 liều.

Trong ngày 15/9/2022 có 117.210 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.176.472 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.302.957 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.788.770 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.084.745 liều.

 

Theo TTXVN