07:07, 27/07/2022

Hơn 243,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 26/7/2022 có 381.067 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 243.393.284 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.503.280 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.287.847 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.602.157 liều.
 

Trong ngày 26/7/2022 có 381.067 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 243.393.284 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.503.280 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.287.847 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.602.157 liều.
 
 
Theo TTXVN