12:06, 29/06/2022

Hơn 230,93 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 27/6/2022 có 1.078.735 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 230.933.469 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 205.151.285 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.129.535 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 7.652.649 liều.
 

Trong ngày 27/6/2022 có 1.078.735 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 230.933.469 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 205.151.285 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.129.535 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 7.652.649 liều.
 
Theo TTXVN